Elektrownia wodna mała

Wojdyty

Moc zainstalowana: 600 kW
Rok budowy: 2001

O obiekcie

Historia

Elektrownia wodna Wojdyty powstała w ramach programu energetycznego zagospodarowania rzeki Łyny na odcinku od stopnia w Lidzbarku Warmińskim do granicy Państwa Polskiego. Program przewiduje budowę łącznie sześciu stopni wodnych o podobnych parametrach piętrzenia i mocy instalowanej.

Elektrownia Wojdyty jest pierwszym obiektem planowanej kaskady. Została zlokalizowana w 133+100 km biegu rzeki Łyny(km 63+850 licząc od granicy Państwa).

Na budowlę piętrzącą składają się: blok elektrowni, jaz zasuwowy, jaz powłokowy i przepławka dla ryb. W elektrowni nie ma hali maszyn ponieważ zainstalowano tu dwa zatapialne, pionowe hydrozespoły firmy FLYGT o łącznej mocy 600 kW. Czyszczenie krat na kanale dolotowym odbywa się za pomocą hydraulicznej czyszczarki zgrzebłowej. Jaz powłokowy o szerokości 25m wyposażony jest w gumowe zamknięcie napełniane i regulowane wodą rzeczną. Producentem powłoki jazu i dostawcą technologii jest firma z Czech.

Stopień wodny jest wyposażony w wielokomorową przepławkę dla ryb. Budowa obiektu była prowadzona w latach 2001-2002.

Uruchomienie turbozespołów miało miejsce już we wrześniu 2002r.

Zastosowane rozwiązania w Elektrowni Wojdyty i jej automatyzacja powoduje, że nie jest wymagana stała obsługa obiektu. Praca urządzeń jest monitorowana przez zastosowany system zabezpieczeń z rejestracją zdarzeń przez komputer.

Parametry techniczne

Turbina Generator Przekładnia
ilość turbin: 1
typ: semi-Kaplan
firma: FLYGT, Szwecja
rok budowy: 2001
obroty/minutę: 168
układ konstrukcyjny:pionowa
moc zainstalowana: 300 kW
przełyk: 8,7 m3/s
typ: 905-000-5071, asynchroniczny zatapialny zespolony z turbiną i przekładnią
firma: FLYGT
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2001
obroty/minutę: 755
typ: zębata, planetarna, i=4,5
firma: FLYGT
rok budowy: 2011

Pozostałe parametry

Turbina Generator Przekładnia
ilość turbin: 1
typ: Kaplan śmigłowa
firma: FLYGT, Szwecja
rok budowy: 2001
obroty/minutę: 168
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 300 kW
przełyk: 8,7 m3/s
typ: 905-000-5071, asynchroniczny
zatapialny zespolony z turbiną i przekładnią
firma: FLYGT
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2001
obroty/minutę: 755
typ: zębata, planetarna, i=4,5
firma: FLYGT
rok budowy: 2001

 

Zdjęcia

EW Wojdyty
pobierz
EW Wojdyty
pobierz
EW Wojdyty
pobierz
EW Wojdyty
pobierz
EW Wojdyty
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu