Elektrownia wodna mała

Poganice

Moc zainstalowana: 102 kW
Rok budowy: 1938

O obiekcie

Historia

Obiekt na rzece Łupawie, w sąsiedztwie drogi Słupsk-Trójmiasto wybudowano w 1938r. Początkowo obiekt pełnił rolę siłowni napędzającej urządzenia młyńskie. W chwili obecnej w młynie urządzono restaurację. W roku 1991 elektrownia przeszła modernizację, w czasie której wymieniono przekładnię i generator. Stare urządzenia pozostały na obiekcie jako eksponaty dla licznych turystów.

Elektrownia Poganice została wybudowana w roku 1938, a następnie odbudowana w 1980r. Zlokalizowana jest w miejscowości Poganice, gmina Potęgowo na 54,4 km rzeki Łupawy.

Elementem piętrzącym wodę jest jaz żelbetowy z 7- ma zasuwami (drewnianymi) o maksymalnej przepustowości 41,02 m3/s. Dopuszczalna rzędna piętrzenia wynosi 62,85 m n.p.m.

Elektrownia usytuowana jest w jazie, po prawej stronie rzeki, posiada jedną komorę turbinową zamykaną dwoma zasuwami stalowymi.

Parametry techniczne

  • Typ elektrowni: przystopniowa o niskim spadzie
  • Moc: 75 kW
  • Spad elektrowni: 2,00 m
  • Powierzchnia zlewni w przekroju elektrowni wynosi: 470,4 km2
  • Średni przepływ roczny: 4,68 m3/sek
  • Średni opad roczny: 700 mm
  • Elektrownia jest wyposażona w czyszczarkę krat.
Turbina Generator
W elektrowni zainstalowana jest jedna turbina typu Francisa, umieszczona na wale pionowym z przekładnią PTW 315
Nr fabryczny - 8706
Rok produkcji - 1938
Przełyk - 4,6m3/sek
Moc zainstalowana - 102 kM
Obroty - 50 obr/min
Typ – 2Skg 315 M8A
P2N - 75kW
Un - 400V
f - 50 Hz
ns - 736 obr/min
In – 146A
cos – 0,79

Pozostałe parametry

Generator asynchroniczny może wytwarzać energię czynną tylko wtedy gdy do generatora jest dostarczana energia bierna indukcyjna z sieci elektroenergetycznej lub baterii kondensatorów statycznych.

Zdjęcia

EW Poganice
pobierz
EW Poganice
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu