Elektrownia wodna mała

Biesowice II

Moc zainstalowana: 41 kW
Rok budowy: 1927

O obiekcie

Historia

Elektrownia wodna Biesowice I i II zlokalizowana jest na rzece Wieprzy. Zbudowana została w roku 1905, jednakże  już po dwóch latach została zniszczona przez wodę. Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 1908 r. W 1945 r. Urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Odbudowana została ponownie w latach 1950 - 1954 jako Elektrownia Wodna Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nieużytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II. Na skutek zużycia technologicznego i niewielkiego udziału w produkcji całego stopnia, hydrozespół Biesowice II został wyłączony z eksploatacji w lutym 2013 r.

Stopień wodny z elektrownią EW Biesowice istnieje od 1907 roku. Zlokalizowany jest w miejscowości Biesowice, gmina Kępice na 79,7 kilometrze rzeki Wieprzy.

Dane techniczne:

  • Spad elektrowni wynosi 5,10 m
  • Moc zainstalowana 432 kW
  • Moc osiągalna 432 kW
  • Powierzchnia zlewni w przekroju elektrowni wynosi 785,5 km2
  • Średni przepływ roczny 8,37 m3/sek.
  • Średni opad roczny 720 mm
  • Dopuszczalna rzędna piętrzenia górnej wody 52,30 m n.p.m.

Zdjęcia

EW Biesowice II
pobierz
EW Biesowice I
pobierz
EW Biesowice I
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu