Linia Biznesowa Wytwarzanie realizuje działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, świadczeniem usług systemowych oraz przesyłem i dystrybucją ciepła. Wykorzystuje do tego posiadane jednostki wytwórcze w elektrowni szczytowo-pompowej oraz odnawialne źródła energii takie jak: woda, wiatr, biomasa, promieniowanie słoneczne oraz paliwo kopalne- węgiel kamienny.

W 2021 roku Grupa wytworzyła 4,1 TWh energii elektrycznej brutto, w oparciu o zróżnicowane źródła energii, w tym m.in.: w elektrowni systemowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach w Elblągu i Kaliszu, elektrowni wodnej we Włocławku, małych elektrowniach wodnych, elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych. W wielu lokalizacjach energia elektryczna produkowana jest w konwencjonalnych źródłach wytwórczych w procesie kogeneracji.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy w 2021 roku wynosiła 1,4 GWz czego 39 proc. stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

W 2021  roku w Grupie zainstalowanych było 0,5 GW w odnawialnych źródłach energii, z których Grupa w ciągu 2021 roku wyprodukowała 1,4 TWh energii elektrycznej brutto.

W ramach Linii Biznesowej Wytwarzania działa 8 spółek - wytwórczych i wspierających. Podmiotem wiodącym Linii Biznesowej Wytwarzania jest spółka Energa Wytwarzanie S.A., która koordynuje działalność Grupy w ramach pięciu głównych obszarów:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • świadczenie usług systemowych,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak usługi modernizacyjno-serwisowe.