Energa Wytwarzanie SA to spółka należąca do Grupy Energa. Pełni w niej rolę Podmiotu Wiodącego Linii Biznesowej Wytwarzania, w skład którego wchodzi 6 spółek - wytwórczych i wspierających. Jako Podmiot Wiodący, spółka Energa Wytwarzanie koordynuje działalność Grupy w ramach obszarów, tj.:

  • wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • wytwarzanie energii elektrycznej i/lub cieplnej w elektrowni systemowej, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
  • przesył i dystrybucja ciepła,
  • świadczenie usług systemowych,
  • świadczenie usług wspierających, takich jak: usługi  modernizacyjno-serwisowe.

Jako spółka, Energa Wytwarzanie SA prowadzi działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z OZE oraz świadczy usługi systemowe. Spółka zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku, 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana elektrowni wodnych wynosi około 202,35 MWe. Hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie.

Energa Wytwarzanie zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo spółka eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o mocy 243,85 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 121 turbin wiatrowych na farmach należących do spółki wynosi około 500 GWh. W eksploatacji Energa Wytwarzanie znajdują się również 6 elektrowni fotowoltaicznych.

Odnawialne źródła wytwórcze spółki Energa Wytwarzanie wytwarzają 41% (dane za pierwszy kwartały 2023 r.) energii elektrycznej całkowitej produkcji w Grupie. W 2022 r. obiekty  OZE wytworzyły łącznie około 1,27 GWh energii elektrycznej.

W lipcu 2018 r. Energa Wytwarzanie została wyróżniona za wdrażanie projektów proekologicznych, mających znaczący wpływ na poprawę środowiska naturalnego. Energa Wytwarzanie zdobyła Krajową Nagrodę Ekologiczną - laur "EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski".

IMG 1651

We wrześniu 2018 r. Energa Wytwarzanie została wyróżniona „EKO-ORŁEM” - nagrodą za zaangażowanie w realizacji i popularyzacji inwestycji ekologicznych oraz promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

DSC00659