Elektrownia wodna mała

Łyna

Moc zainstalowana: 860 kW
Rok budowy: 1907

O obiekcie

Historia

Decyzja o postawieniu zapory i budynków elek­trowni wodnej Łyna, poniżej połączenia rzeki Łyna i Wadąg zapadła na sesji rady miejskiej Olsztyna wiosną 1904 roku. Zgoda na budowę obiektu została wydana przez Okręgową Komisję Powiatu Olsztyn w roku 1905. Już w 1907 roku nastąpiło uruchomienie elektrowni. Jej budowa kosztowała 900 tyś. marek.
Pracujące w niej trzy turbiny Francisa o łącz­nej mocy 375 kW zaopatrywały w prąd mieszkań­ców miasta i zajezdnię tramwajową w Olsztynie. W pierwszym kwartale działania Elektrowni energia elektryczna była dostarczana 362 odbiorcom indywidualnym. Po dziesięciu latach działania hydroelektrownia Łyna miała dwa tysiące odbiorców. Wzrost zapotrzebowania na energię spowodował, że moc elektrowni nie zaspokajała potrzeb Olsztyna. W 1927 roku postanowiono podnieść wydajność elektrowni. Przebudowano kanały wylotowe, zdemontowano dwie z trzech turbin Francis’a i w ich miejsce wstawiono nowocześniejsze turbiny Kaplan’a. Elektrownia od samego początku swego istnienia została wyposażona w przepławkę dla ryb.

W czasie II Wojny Światowej wycofujący się Niemcy w styczniu 1945 roku zniszczyli zaporę ziemną natomiast pozostałe urządzenia ocalały. Naprawę zapory rozpoczęto w maju 1945 roku.

W sierpniu 1996 roku trwale odstawiono z ruchu hydrozespół nr 2. W 1997 roku po zdemontowaniu nieczynnego od lat 70’ hydrozespołu nr 3 uruchomiono w jego miejsce nowoczesny zatapialny hydrozespół firmy FLYGT. W roku 1999 zmodernizowano część turbinową i sterowniczą hydrozespołu nr 1. Od tej pory w elektrowni Łyna pracują dwie maszyny.

Parametry techniczne

Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Kaplan
firma: Voith
rok budowy: 1927
obroty/minutę: 300
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 340 kW
przełyk: 9,8 m3/s
typ: SFW 500g-300, synchroniczny
firma: SIEMENS-Schuckert
napięcie generatora: 5,25 kV
napięcie wzbudzenia: 0,1 kV
rok budowy: 1927
obroty/minutę: 300
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1999

Pozostałe parametry

Turbina Generator Przekładnia
ilość turbin: 1
typ: Kaplan śmigłowa
firma: FLYGT, Szwecja
rok budowy: 1997
obroty/minutę: 223
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 520 kW
przełyk: 9,95 m3/s
typ: 935-000-1039, asynchroniczny,
zatapialny zespolony z turbiną i przekładnią
firma: FLYGT
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 1996
obroty/minutę: 1005
typ: zębata, planetarna, i=4,5
firma: FLYGT
rok budowy: 1996

Zdjęcia

EW Łyna
pobierz
EW Łyna
pobierz
EW Łyna
pobierz
EW Łyna
pobierz
EW Łyna
pobierz
EW Łyna
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu