Elektrownia wodna mała

Czarnocińskie Piece

Moc zainstalowana: 270 kW
Rok budowy: 1906

O obiekcie

Historia

Elektrownię wodną Czarnocińskie Piece uruchomiono w 1906 roku. Do jej projektowania przyczyniła się firma Meyerów z Gdańska, przeprowadzając w 1905 roku m.in. badania hydrologiczne i niwelację geodezyjną górnego odcinka rzeki. Wierzyca w przekroju projektowanej elektrowni tworzyła wyspę, na końcu której wybudowano siłownię. Wodę Wierzycy spiętrzono betonowym jazem posadowionym na szczelnej ściance drewnianej. Brzegi umocniono również drewnianą ścianką szczelną. Jaz wyposażono w zasuwy drewniane podnoszone ręcznie za pomocą przekładni żeliwnych. Konstrukcja stopnia wodnego podobnie jak w innych obiektach z tego okresu była solidna i spełniała większość wymagań stawianych obecnie budowlom hydrotechnicznym. Obiekt został wyposażony w dwie pionowe turbiny Francisa o różnych przełykach instalowanych. Inwestorem była gmina Skarszewy i na potrzeby tej gminy, miasta i okolicznych majątków miała pracować nowa elektrownia. Do dzisiaj na elewacji budynku widnieje herb miasta Skarszewy.

W 1930 roku, w związku z dalszym rozwojem regionu, planowano dodatkowo zainstalować w elektrowni wodnej silnik diesla z generatorem o mocy ok. 150 KM, jednakże wojna nie pozwoliła urzeczywistnić tych planów. Po wojnie obiekt został odbudowany, a braki wyposażenia-uzupełnione.

Po II Wojnie Światowej  EW Czarnocińskie Piece przeszła dwie znaczące modernizacje. Pod koniec lat 50 ubiegłego wieku, zdemontowano obie turbiny Francisa. Mniejszą komorę turbinową zamknięto, w większej natomiast, po zmianie profilu rury ssącej, zainstalowano turbinę Kaplana o mocy osiągalnej w istniejących warunkach piętrzenia wynoszącej 156 kW przy przełyku 6 m3/s. Turbina ta poprzez przekładnię napędzała generator synchroniczny.

W 1996 zakończył się kompleksowy remont części hydrotechnicznej elektrowni, polegający na odtworzeniu zniszczonych umocnień brzegowych, likwidacji wybojów poniżej obiektu i naprawie elementów betonowych jazu i wylotu z komory turbinowej.

W roku 2009 został wymieniony, całkowicie wyeksploatowany dotychczas pracujący hydrozespół. Został on zastąpiony nowoczesną jednostką składającą się z poziomej rurowej turbiny Kaplana, napędzającej poprzez przekładnię kątową generator synchroniczny. Przełyk instalowany turbiny pod istniejącym spadem H = 3,5 m wynosi Qinst. = 7,5 m3/s . Generatr przy maksymalnym przepływie turbiny osiąga moc 270 kW. Technicznie ze względu na wiek budowli oraz duże braki w archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu, modernizacja części budowlanej była przedsięwzięciem bardzo złożonym i trudnym wykonawczo. Generalnym  wykonawcą  modernizacji  części wytwórczej elektrowni  była  firma  Gajek Enginnering   z  Gdańska,  a   części   hydrotechniczno - budowlanej  firma  Intop. 

Oprócz modernizacji hydrozespołu dokonano całkowitej wymiany układów i urządzeń elektroenergetycznych, automatyki, zabezpieczeń, zainstalowano automatyczną czyszczarkę krat oraz system  nadzoru   pracy   elektrowni   z   automatycznym    powiadamianiem   o zakłóceniach   i   sytuacjach  awaryjnych.  Elektrownia  przystosowana została do pracy automatycznej bez konieczności stałego nadzoru.

 

Parametry techniczne

Turbina
Generator
Przekładnia
Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Kaplan rurowy
firma: Gajek Engineering
rok budowy: 2009
obroty/minutę: 395
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 270 kW
typ: synchroniczny
firma: DFME
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2009
obroty/minutę: 750
typ: czołowa-skośna
firma: GEG
rok budowy: 2009
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2009

Zdjęcia

MEW Czarnocińskie Piece
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu