Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN

 

Jako spółka Grupy Kapitałowej ORLEN, Energa Wytwarzanie SA wdrożyła Kodeks etyki opisujący zachowania, których chce przestrzegać w ramach koncernu multienergetycznego w  relacjach z interesariuszami i otoczeniem oraz w relacjach wewnętrznych.

 

Wartości i zasady postępowania

 

Podstawą strategii działania Energi Wytwarzania w dążeniu do realizacji celów biznesowych, są wartości zapisane w Kodeksie: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ, LUDZIE, ENERGIA, NIEZAWODNOŚĆ. Towarzyszą im również zasady postępowania stanowiące o zachowaniach preferowanych w organizacji. Wartości i zasady stanowią o naszej kulturze organizacyjnej, wyróżniają nas i pozytywnie wpływają na wizerunek organizacji, przewagę konkurencyjną i relacje wewnętrzne. Są wpisane w nasze planowanie, myślenie i działanie.

 

Kodeks etyki

 

Rzecznik ds. etyki

Rzecznik ds. etyki stoi na straży przestrzegania zapisów Kodeksu etyki, zapewnia też możliwość swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania. Ponadto, uwrażliwia pracowników na kwestie etyki biznesowej i standardów etycznych oraz wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie ich własnej roli w procesie budowania etycznej kultury korporacyjnej. 

 

 

Aureliusz Szwoch

Aureliusz Szwoch  

Rzecznik ds. etyki Energa Wytwarzanie SA

 

Kontakt:  

Mail: rzecznik.etyki.ew@energa.pl,  

Tel.: 723-301-508, 

Korespondencja: Rzecznik ds. etyki Energa Wytwarzanie SA, 

ul. Grunwaldzka 42A, 

83-000 Pruszcz Gdański