Elektrownia wodna mała

Prędzieszyn

Moc zainstalowana: 436 kW
Rok budowy: 1937

O obiekcie

Historia

Elektrownię wodną Prędzieszyn uruchomiono w 1937 roku jako ostatnią w Kaskadzie Raduni. Jest elektrownią przewałową pracującą w ścisłym powiązaniu z elektrownią w Straszynie, co oznacza, że cała woda zrzucana w przekroju Straszyna musi przejść przez stopień w Prędzieszynie. Zarówno Prędzieszyn jak i położona poniżej EW Kuźnice są \"dolnymi stopniami\" Elektrowni Wodnej Straszyn. Siłownia jest wbudowana w korpus betonowego dwuprzęsłowego jazu łączącego się z zaporą ziemną z prawej strony i ziemnym przyczółkiem ze strony lewej stanowiska Górnej Wody. Obiekt został wybudowany nie jako w miejsce innej siłowni funkcjonującej pod tą samą nazwą obiektową, usytuowanej topograficznie nieopodal dzisiaj funkcjonującej elektrowni. Siłownia owa była uruchomiona w latach wcześniejszych, prawdopodobnie na początku XX wieku i wykorzystywała „młyńską” turbinę Francisa (tzw. kolanową, powszechnie wówczas instalowaną do napędów młynów, tartaków i innych prostych konstrukcyjnie siłowni wodnych), która napędzała urządzenia dużego jak na ówczesne czasy młyna zbożowego. Parametry techniczne turbiny szacowane są na około 5 m3/s przepływu, co pod istniejącym wówczas spadem tego stopnia (Hszac. = 5,5 m), pozwalało na osiągnięcie około 200 kW mocy elektrycznej. W wyniku lepszego rozpoznania zasobów energetycznych zlewni Raduni i podjęciu prac związanych z przebudową elektrowni Straszyn istniejący obiekt swoimi parametrami technicznymi nie był w stanie sprostać nowym systemom pracy (szczytowej) EW Straszyn głównie ze względu na wielkości przepływów (wzrost do wielkości 24 m3/s). Nowa siłownia została zaprojektowana i wykonana jako obiekt w pełni azutomatyzowany. Zostały w niej zainstalowane urządzenia automatyki sterującej umożliwiające samoczynny rozruch turbin w momencie uzyskania zadanego poziomu piętrzenia (regulacja od poziomu GW), samoczynną synchronizację z siecią, automatyczne dostosowanie obciążenia generatorów oraz szereg innych elementów umożliwiających bez obsługowy tryb pracy obiektu. Urządzenia te pracowały do momentu modernizacji siłowni w roku 2008.

W roku 2008 elektrownia przeszła znaczącą modernizację z zachowaniem historycznych hydrozespołów dostosowując ją do zdalnej automatycznej pracy z nadzorem dyspozytorskim.

W budynku dawnej rozdzieli średniego napięcia, po adaptacji i kolejnych remontach mieściła się dotychczasowa siedziba Spółki.

Parametry techniczne

  • W elektrowni zainstalowano dwa identyczne hydrozespoły napędzane turbinami Kaplana o osi pionowej z generatorami synchronicznymi. Sumaryczny przepływ turbin wynosi   QΣ = 24 m3/s  ( po 12 m3/s każdy). 
  • Moc elektrowni przy pełnym przepływie wody przez turbiny wynosi 800 kW.
  • Turbiny pracują pod spadem roboczym wynoszącym H = 4, 5 m.
  • Powierzchnia zlewni 735 km2.
  • Średni przepływ wieloletni na stopniu rejestrowany jest na poziomie Qśred.= 5,66 m3/s. 

Elektrownia większość czasu pracuje w trybie pracy szczytowej na potrzeby pokrycia zwiększonych obciążeń lokalnej sieci w okresie porannym i wieczornym. Jako elektrownia przewałowa w pełnym zakresie zmian przepływów jej praca jest ściśle powiązana z pracą EW Straszyn.

Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 2
typ: Kaplan w komorze zamkniętej
firma: Escher-Wyss
rok budowy: 1937
obroty/minutę: 214
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 436 kW
typ: synchroniczny
firma: Siemens-Schuckert
napięcie generatora: 0,525 kV
napięcie wzbudzenia: 0,1 kV
rok budowy: 1934
obroty/minutę: 214
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2008

 

 

 

Zdjęcia

EW Prędzieszyn
pobierz
EW Prędzieszyn
pobierz
EW Prędzieszyn
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu