Aktualności

V Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...

IV Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 30 listopada 2020 roku

IV Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 30 listopada 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. ...

III Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 16 listopada 2020 roku

III Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 16 listopada 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. ...

II Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 28 października 2020 roku

II Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 28 października 2020 roku Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. ...

Powołanie wiceprezesa ENERGA OZE S.A.

W dniu 26 października br. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 października br. Pani Romualdy Gałęzewskiej na stanowisko wiceprezesa Spółki.  ...

Zmiana w Zarządzie Energa OZE SA

W dniu 12.10.2020 Pan Kamil Jeleński złożył rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu Energa OZE S.A. ...

wczytaj więcej