Elektrownia wodna mała

Pruszcz

Moc zainstalowana: 100 kW
Rok budowy: 1921

O obiekcie

Historia

Elektrownia Wodna Pruszcz została wybudowana na początkowym odcinku Kanału rzeki Raduni nazywanego też „Nową Radunią”. Kanał ten został wybudowany przez  Zakon Krzyżaków w XIV wieku i jest najprawdopodobniej historycznie jednym z najstarszych obiektów tego typu eksploatowanym do tej pory w Europie bez istotnej zmiany profilu użytkowego. Pierwotnie został on zbudowany w celu doprowadzenia odpowiedniej ilości wody na potrzeby utrzymywania odpowiedniego poziomu w fosach fortyfikacji miasta Gdańska, który był w owym czasie pod rządami i administracją Zakonu. Woda płynąca kanałem jednocześnie napędzała szereg małych siłowni różnych warsztatów, głównie rzemieślniczych, ulokowanych na brzegach i w bezpośrednim sąsiedztwie kanału.  Elektrownia wodna wybudowana została w 1921 roku i wraz z przynależnymi gruntami stanowiła własność Przedsiębiorstwa Elektryfikacyjnego podległego Senatowi Wolnego Miasta Gdańska. Po wojnie elektrownie uruchomiono w 1946r.

Na obiekcie zainstalowano jeden hydrozespół z turbiną Francisa z pionowym układzie wału, która poprzez jednostopniową przekładnię napędza generator asynchroniczny o mocy czynnej P = 100 kW. Turbina o przepływie maksymalnym Q = 6,8 m3/s pracuje pod spadem hśr = 2,94 m. Powierzchnia zlewni 748 km2 ze średnim przepływem wieloletnim wynoszącym Qśred. = 5,72 m3/s. Elektrownia przez całą dobę pracuje w systemie przepływowym w zależności od przepływu EW Juszkowo. Od roku 2005 roku, tj. od czasu zbudowania elektrowni wodnej Pruszcz II na tym samym hydrowęźle, jest elektrownią rezerwową, pracująca z minimalnymi przepływami, a w okresach spływu wód roztopowych lub deszczu nawalnych reguluje nadmiar wody rzeki Raduni. 

Elektrownia została zmodernizowana w roku 2000. Zainstalowano wówczas, bez wymiany turbiny, urządzenia automatyki regulujące pracą tej turbiny. W roku 2012 poddano modernizacji część rozdzielczą i zabezpieczenia oraz zainstalowano systemy łączności umożliwiające pracę elektrowni w systemie nadzoru dyspozytorskiego.

Parametry techniczne

Turbina Przekładnia Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Francis
firma: Schichau Elbing
rok budowy: 1921
obroty/minutę: 40
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 100 kW
typ: czołowa
firma: Schichau
rok budowy: 1921
typ: asynchroniczny
firma: SachsenWerk
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 1921
obroty/minutę: 600
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2000

Zdjęcia

EW Pruszcz
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu