Elektrownia wodna mała

Biesowice I

Moc zainstalowana: 432 kW
Rok budowy: 1906

O obiekcie

Historia

Stopień wodny z elektrownią EW Biesowice I zlokalizowany jest w miejscowości Biesowice, gmina Kępice na 79,7 kilometrze rzeki Wieprzy. Obiekt zbudowany została w roku 1905, jednakże już po dwóch latach uległ zniszczeniu spowodowanym powodzią. Odbudowany w szybkim tempie podjął pracę w 1908 r. W 1945 r. urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. W latach 1950 - 1954 obiekt odbudowano jako Elektrownię Wodną Biesowice. Zainstalowano w niej trzy polskie turbiny z Radomska, które pracują do dziś. W 1985 r. w Biesowicach uruchomiono dodatkowy turbozespół wyprodukowany przez Gdański Zakład Remontowy Energetyki i zainstalowany w nieużytkowanym do tej pory budynku elektrowni Biesowice II. Na skutek zużycia technologicznego i niewielkiego udziału w produkcji całego stopnia, hydrozespół Biesowice II został wyłączony z eksploatacji w lutym 2013 r.

Elektrownia przyjazna środowisku

EW Biesowice jest przyjazna środowisku. Elektrownie wodne są ważnym elementem w łańcuchu wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Energa. Są stale modernizowane i remontowane, przez co ich skuteczność energetyczna utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Dane techniczne:

  • Spad elektrowni wynosi 5,10 m
  • Moc zainstalowana 432 kW
  • Powierzchnia zlewni w przekroju elektrowni wynosi 785,5 km2
  • Średni przepływ roczny 8,37 m3/sek.
  • Średni opad roczny 720 mm
  • Dopuszczalna rzędna piętrzenia górnej wody 52,30 m n.p.m.
  • Typ elektrowni: przystopniowa o niskim spadzie

Zdjęcia

EW Biesowice I
pobierz
EW Biesowice I
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu