Elektrownia wodna mała

Stocki Młyn

Moc zainstalowana: 360 kW
Rok budowy: 1964

O obiekcie

Historia

W miejscu, w którym aktualnie pracuje elektrownia wodna Stocki Młyn w przeszłości istniał młyn wodny. Na początku XX wieku zakład ten  został przebudowany na elektrownię wodną. Pierwszym właścicielem elektrowni było przedsiębiorstwo o nazwie „Elektrownia Obwodowa Pomorze Stocki Młyn sp. z o.o.” Na podstawie niemieckiej ustawy wodnej Wydział Powiatowy w Kwidzynie aktem z dnia 17 grudnia 1908 roku uznał istnienie elektrowni wodnej i zezwolił na piętrzenie górnej wody za pomocą jazu betonowego. Początkowo w elektrowni pracowała  jedna pionowa turbina Francisa o przełyku instalowanym Qinst.= 8,80 m3/s Następnie na wniosek właściciela dozwolone piętrzenie na podstawie aktu prawnego z dnia 5 stycznia 1920 roku, zostało podniesione o ok. 0,6 m, uzyskując dzisiejszy spad,. W tym też okresie w elektrowni zamontowano drugą pionową turbinę Francisa o przełyku instalowanym wynoszącym Qinst. = 5,5 m3/s .W latach trzydziestych ub. wieku po raz kolejny zmodernizowano zakład przez dobudowę segmentu parowego. Elektrownia uzyskała wówczas moc łączną generatorów powyżej 3 MW, stając się tym samym jednym z większych tego rodzaju zakładów na Pomorzu.

W roku 1942 elektrownie przejęła firma " Energieversorgung Westpreussen A.G", która eksploatowała obiekt do końca II Wojny Światowej. Po zakończeniu działań wojennych uruchomiono elektrownię w oparciu o napęd wodny. Człon parowy na skutek prawdopodobnie jakiegoś poważnego uszkodzenia nie został włączony do eksploatacji. W roku 1963 zdemontowano nieczynny od czasów wojny segment parowy elektrowni, natomiast w roku 1964  przeprowadzano gruntowną modernizację siłowni połączoną z jej przebudową: dwie turbiny pionowe Francisa zastąpiono jedną pionową turbiną Kaplana z ręcznym sterowaniem łopat wirnika o przełyku instalowanym wynoszącym  Qinst. =  11,0 m3/s. Turbina pracuje pod stałym spadem H = 5,1 m. Maksymalna moc hydrozespołu uzyskiwana na obiekcie w optymalnych warunkach przepływu kształtuje się na poziomie 380 kW. Średni wieloletni przepływ występujący na stopniu  wynoszący Qśred. = 6,65 m3/s jest charakterystycznym wskaźnikiem hydrologicznym zlewni rzeki Wierzycy o obszarze 1380 km2. Elektrownia pracuje w trybie przepływowym z mocą dostosowaną do aktualnie występujących warunków hydrologicznych w zlewni rzeki.

Pod koniec XX wieku obiekt został ponownie zmodernizowany poprzez instalację urządzeń, umożliwiających  pracę maszyn całkowicie zautomatyzowaną i pracuje w trybie dozoru dyspozytorskiego.

Parametry techniczne

Turbina Generator
Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: śmigłowa z autyczną reg. łopat wirnika
firma: Stocznia MW
rok budowy: 1964
obroty/minutę: 1500
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 360 kW
typ: synchroniczny
firma: M5
napięcie generatora: 3,15 kV
napięcie wzbudzenia: 0,08 kV
rok budowy: 1963
obroty/minutę: 150
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1994
 

Zdjęcia

EW Stocki Młyn
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu