Elektrownia wodna mała

Gałąźnia Mała

Moc zainstalowana: 4,232 MW
Rok budowy: 1912-1914

O obiekcie

Historia

Projekt budowy rodził się od 1889 roku, a prace w pierwszym etapie wykonano w latach 1912-1914. Skierowano wówczas wody rzeki Słupi (zlewnia 312 km2) do jez. Głębokiego o powierzchni 113 ha. Stąd żelbetowymi sztolniami o średnicy 190 cm i kanałami otwartymi długości ponad 4 km oraz syfonem pod drogą Słupsk-Bytów, następnie rurociągami (żelbetowym i stalowym, o średnicy 190 cm, długości 668 m) woda dopływała do Gałąźni Małej, gdzie usytuowano budynek elektrowni. Woda tam wypływała z turbin i powracała do koryta rzeki Słupi.

 

Lokalizacja

Elektrownia położona jest w najpiękniejszej części zlewni rzeki Słupi. Rzeka wygięta w łuk o długości 26 kilometrów została przecięta 13-kilometrową cięciwą budowli wodnej, stanowiącą derywację siłowni wodnej. Obiekty Elektrowni wodnej Gałąźnia Mała, zarówno z uwagi na rozwiązania techniczne, jak i malowniczość krajobrazu, są unikatowe nawet na skalę europejską.

 

Parametry techniczne

  • Elektrownia wyposażona jest w 6 turbin typu Francisa o wale poziomym.
  • Łączna moc elektrowni wynosi 4,232 MW
  • Gałąźnia Mała jest elektrownią typu derywacyjnego położona ba 68,7 km rzeki Słupi.
  • Wybudowana w latach 1912 – 1914 etap pierwszy, a w 1920 roku etap docelowy.
  • Zlewnia wynosi  551,4 km2 ,
  • Średni przepływ 4,41 m3/sek,
  • Średni opad roczny 700 mm,
  • Spad: 38,5 m.

Turbiny

W elektrowni zainstalowanych jest 6 turbin typu Francissa. Każda z nich umieszczona jest na wale poziomym.

Dane techniczne turbin

  T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 H-6
Nr fabryczny 4015 4016 4017 4729 5368 4018
Rok budowy 1913 1913 1913 1920 1924 1913
Firma H.Getha H.Getha H.Getha H.Getha H.Getha H.Getha
Przełyk m3/s 2,88 2,88 2,88 2,88 3,2 0,25
Moc znam. KW 815 815 815 815 900 72
Obr/min 375 375 375 375 375 1000

 

Generatory

W elektrowni zainstalowanych jest 6 generatorów synchronicznych trójfazowych, każdy na wspólnym wale z turbiną.

Dane techniczne generatorów

  G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6
Firma SS SS SS SS SS TES
Nr fabryczny 573277N 573276N 573275N 1016552N 1223623N 944864
Rok budowy 1913 1913 1913 1920 1924 2007
Typ WJD880 WJD880 WJD880 WJD880 VFW530 GSH 500 L26
Napięcie stoj 5000V 5000V 5000V 5000V 5000V 400
Cos φ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9
Moc KVA 815 815 815 815 900 100
Obr/min 375 375 375 375 375 1000
 

Zdjęcia

MEW Gałąźnia Mała
pobierz
MEW Gałąźnia Mała
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu