Elektrownia wodna mała

Pieniężno

Moc zainstalowana: 352 kW
Rok budowy: 1914

O obiekcie

Historia

W miejscowości Pieniężno na rzece Wałsza, w roku 1914 wybudowana została elektrownia wodna Pieniężno. Znajdujący się tam stopień wodny składa się z zapory ziemnej bocznej wzmocnionej szczelną ścianką. Woda do budynku siłowni doprowadzona jest kanałem, który w końcowej części rozdziela się na dwa doprowadzenia do turbin, natomiast główny nurt rzeki skierowany jest do kanału ulgi, w którym znajduje się jaz piętrzący. Główny budynek maszynowni był początkowo obiektem czterokondygnacyjnym. W hali maszyn znajdował się turbozespół z turbiną Francisa oraz generator z silnikiem Diesla. Na skutek działań wojennych budynek elektrowni został zniszczony, a znajdujący się wewnątrz agregat z silnikiem Diesla został wysadzony w powietrze. W 1953 roku rozpoczęto odbudowę obiektu, którą ukończono w 1958 r. na warunkach pozwolenia wodno-prawnego z dnia 17 sierpnia 1955 r. Obecnie obowiązujące pozwolenie określa wysokość piętrzenia do poziomu 69,57 m n.p.m. i pobór wody powierzchniowej z rzeki Wałszy w ilości do 4,55 m3/s.

Parametry techniczne

  • W elektrowni zainstalowane są dwa hydrozespoły z turbinami Francisa zaprzężonymi bez przekładniowo generatorami synchronicznymi. H1 o mocy 160 kW i przepływie 1,25 m3/s. H2 o mocy 192 kW i przepływie 3,3 m3/s.
  • Spad roboczy w aktualnych warunkach piętrzenia wynosi 9 m.

Elektrownia pracuje w systemie przepływowym z mocą dostosowywaną do istniejących warunków hydrologicznych na stopniu. Górski charakter rzeki powoduje gwałtowne podnoszenie i szybkie opadanie wód po intensywnych opadach i roztopach. To uwarunkowanie powoduje dużą zmienność wielkości produkcji energii elektrycznej w elektrowni.

Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Francis
rok budowy: 1914
obroty/minutę: 375
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 192 kW
typ: GA1516 sp
firma: Dolmel
napięcie generatora: 0,4 kV
napięcie wzbudzenia: 0,09 kV
rok budowy: 1957
obroty/minutę: 375
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1958

Pozostałe parametry

Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Francis
firma: IMP PG
rok budowy: 1958
obroty/minutę: 300
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 160 kW
typ: GA1520sp
firma: Dolmel
napięcie generatora: 0,4 kV
napięcie wzbudzenia: 0,09 kV
rok budowy: 1957
obroty/minutę: 300
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 1958

Zdjęcia

EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz
EW Pieniężno
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu