Magazyn energii

Hybrydowy magazyn energii Bystra

Lokalizacja


Magazyn energii zlokalizowany jest w woj. pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina obok Farmy Wiatrowej Bystra.

magazyn energii bystra


O obiekcie


Inwestycja jest efektem współpracy między Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, Energą Operator, Energą Wytwarzanie i Ministerstwa Energii (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a od strony japońskiej są w nią zaangażowane: agencja rządowa New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), Hitachi, Showa Denko Materials oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation.


Aktualnie Energa Wytwarzanie z Grupy ORLEN przygotowuje się do odłączenia bateryjnego magazynu energii (BME) od farmy wiatrowej Bystra. Zamiast tego, obiekt zostanie podłączony bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej 110 kV. Dzięki temu obiekt będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła w postaci farmy wiatrowej Bystra.
Prace nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV rozpoczęły się w lutym 2023 r., a ich zakończenie planowane jest do końca I kwartału 2025 r. Magazyn zostanie przyłączony do sieci dystrybucyjnej 110 kV za pośrednictwem GPO Bystra.


Dane techniczne


Magazyn energii elektrycznej składa się z pięciu modułów baterii kwasowo-ołowiowych (LAB, ang. Lead-Acid Battery), każda o mocy zainstalowanej równej 1 MW, oraz jednego modułu baterii litowo-jonowych (LiB, ang. Lithium-Ion Battery) o mocy zainstalowanej 1 MW. Całkowita moc zainstalowana hybrydowego magazynu energii elektrycznej wynosi 6 MW, a pojemność 26,9 MWh (LAB) oraz 0,47 MWh (LiB).


Funkcjonalności Bateryjnego Magazynu Energii BESS Bystra oraz współpracującego z nim systemu SPS obejmują m.in.:


• wygładzanie krótkoterminowych wahań mocy czynnej generowanej przez Farmę Wiatrową Bystra
• realizację arbitrażu cenowego (ładowanie BESS w czasie, gdy ceny energii elektrycznej są niskie, oraz rozładowywanie w czasie, gdy ceny energii elektrycznej są wysokie).
• eliminację przeciążeń w sieci przesyłowej (NN, 220 kV i 400 kV) oraz dystrybucyjnej wysokiego napięcia (WN, 110 kV) powstających wskutek zakłóceń, poprzez ograniczanie generacji mocy czynnej farm wiatrowych przyłączonych do sieci wysokiego i najwyższego napięcia na terenie obszaru projektu demonstracyjnego (funkcjonalność systemu SPS);
• generowanie dla służb dyspozytorskich podpowiedzi w zakresie środków zaradczych (DSS – Decision Support System, funkcjonalność systemu SPS);
• regulację wtórną częstotliwości (funkcjonalność BESS realizowana na podstawie poleceń z systemu Load Frequency Control [LFC] przekazywanych za pośrednictwem systemu SPS);
• rezerwę mocy (funkcjonalność BESS realizowana na podstawie poleceń dyspozytorów OSP przekazywanych za pośrednictwem systemu SPS);

Ciekawostki


Hybrydowy magazyn energii BESS jest największym magazynem energii w Polsce, który wykorzystuje baterie litowo-jonowe o dużej mocy wyjściowej w połączeniu z bateriami kwasowo-ołowiowymi. Zastosowanie tych dwóch technologii umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności w funkcji minimalizacji kosztów.

Magazyn energii zlokalizowany jest w woj. pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina obok Farmy Wiatrowej Bystra.

 

 

Zdjęcia

magazyn energii bystra
pobierz
Magazyn energii
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu