Elektrownia wodna mała

Oława II

Moc zainstalowana 580 kW
Rok budowy: 1991

O obiekcie

Historia

MEW Oława II uruchomiono w roku 1993, od roku 2002 eksploatowana przez Spółkę Elektrownia Wodna we Włocławku Sp. z o.o. Od roku 2008 jest własnością Grupy ENERGA.

Zasadnicze elementy stopnia wodnego to:

 • elektrownia wodna,
 • jaz,
 • mur oporowy kanału energetycznego,
 • mur oporowy jazu,
 • mur rozdzielający kanał energetyczny i jaz,
 • mur oporowy prawego brzegu stanowiska dolnego stopnia,
 • ponur i poszur elektrowni,
 • ponur i poszur jazu,
 • umocnienie prawego brzegu Młynówki.

Stopień wodny w Oławie powstał w końcu XIX w. Zaprojektowany został do pracy dla potrzeb istniejącego wówczas młyna wodnego. W chwili obecnej młyn nie istnieje, a spiętrzenie wykorzystywane jest dla potrzeb utrzymywania głębokości żeglugowych na Odrze oraz dla dwóch małych elektrowni wodnych[PN1] . Koryto Młynówki wykorzystywane jest również do przepuszczania części przepływów powodziowych na Odrze.

Gospodarka wodna prowadzona jest przy ścisłej współpracy Elektrowni Wodnej z RZGW Wrocław, który jest głównym użytkownikiem stopnia. Tej ścisłej współpracy należy bezwzględnie przestrzegać w warunkach powodziowych i pochodu lodów. W warunkach normalnej eksploatacji gospodarka wodna na stopniu prowadzona jest głównie pod kątem utrzymania warunków żeglugowych na Odrze a w dalszej kolejności dla potrzeb energetycznych dwóch małych elektrowni wodnych.

Ważniejsze modernizacje:

 • Montaż trzech turbin lewarowych – rok 2004
 • Wymiana generatora nr 1 – rok 2013
 • Wymiana regulatora obrotów turbiny nr 1 – rok 2013
 • Wymiana szaf sterowniczych hydrozespołu nr 1 – rok 2013
 • Uruchomienie wizualizacji danych z MEW Oława II w systemie wspomagania operatorskiego EW Włocławek

Lokalizacja

Mała Elektrownia Wodna „Oława II" ( w skrócie MEW Oława II ) jest zlokalizowana przy ul. Zwierzyniec Duży na kanale Młynówki rzeki Odry. Stopień wodny w Oławie zlokalizowany został w km 1+880 Młynówki rzeki Odry i stanowi jeden z elementów węzła wodnego na Odrze, zlokalizowanego w km 213+400 w miejscowości Oława.

 

Parametry techniczne

Turbina Generator Przekładnia Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Kaplan śmigłowa
rok budowy: 1991
obroty/minutę: 193
układ konstrukcyjny:pionowa
moc zainstalowana: 250 kW
typ: SVh400H10Bs
firma: EMIT
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2013
obroty/minutę: 594
typ: pasowa
rok budowy: 1991
typ: hydrauliczny
rok budowy: 2013

Pozostałe parametry

Turbina

Generator Przekładnia
ilość turbin: 3
typ: Kaplan lewarowa
firma: Mavel Czechy
rok budowy: 2004
obroty/minutę: 245
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 110 kW
typ: SVg315M8C
firma: EMIT S.A.
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2004
obroty/minutę: 750
typ: pasowa
firma: Mavel
rok budowy: 2004

Systemy monitoringu: wizualizacja danych z MEW Oława II w systemie wspomagania operatorskiego EW Włocławek

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu