Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA Wytwarzanie SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A. Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 23 ust. ...

Energa Wytwarzanie S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa Wytwarzanie S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: PREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce (ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka) 1. Kandydat ubiegający się o stanowisko powinien przedłożyć zgłoszenie obejmujące: 1) kwestionariusz osobowy, zgodny ze wzorem obowiązującym w Grupie ENERGA (wersja edytowalna dołączona...

Energa Wytwarzanie S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Energa Wytwarzanie S.A. ogłasza o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko: WICEPREZESA ZARZĄDU Spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce (ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka) 1. ...

WIĘCEJ

O Energa Wytwarzanie

Przetargi

Obiekty