Zespół Reagowania Kryzysowego spółki ENERGA Wytwarzanie SA podjął decyzję o zamknięciu obiektów dla celów zwiedzania. Na chwilę obecna nie jest znany termin ponownego udostępnienia obiektów dla zwiedzających.

Aktualności

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A. Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 23 ust. ...

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A. Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 23 ust. ...

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A. Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na podstawie § 23 ust. ...

WIĘCEJ

O Energa Wytwarzanie

Przetargi

Obiekty