Zarząd Energa Wytwarzanie

p.o. Prezes Zarządu

Prezes Roma

Romualda Gałęzewska

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Smok

Rada nadzorcza Energa Wytwarzanie

PrzewodniczącaKrystyna Urbańska
CzłonekMarcin Podolak

Członek

Natasza Wochowska