Elektrownia wodna mała

Pruszcz II

Moc zainstalowana: 250 kW
Rok budowy: 2005

O obiekcie

Historia

Elektrownia  wodna Pruszcz II została zbudowana na istniejącym jazie na hydrowęźle Pruszcz i oddana do użytku w grudniu 2005 roku. Układ przestrzenny hydrowęzła w Pruszczu Gdańskim umożliwiał usytuowanie drugiej elektrowni na Raduni. Pomysł bezpośredniego wykorzystania piętrzenia jazów nie był nowy, mówiło się o tym od co najmniej dwóch dekad, jednak zawsze „coś” stawało na przeszkodzie by wdrożyć ten projekt do realizacji.

Czynnikiem uruchamiającym realizację tego przedsięwzięcia były katastrofalne opady deszczu, które wystąpiły w lipcu 2001 roku. Przepustowość Kanału Raduni, na której zlokalizowana jest sąsiednia elektrownia Pruszcz okazała się zbyt mała, by przyjąć wodę z kanalizacji burzowej górnego tarasu Oruni - dzielnicy Gdańska i gwałtownie wezbranych lokalnych potoków. Po usunięciu zniszczeń popowodziowych uznano, że napływ wody z Raduni na kanał Nowej Raduni nie może przekraczać 5 m3/s, a pozostałą wodę należy kierować na Starą Radunię.

Taki reżim pracy stawiał pod znakiem zapytania celowość energetycznego wykorzystywania hydrowęzła w istniejącym układzie, postanowiono zatem wprowadzić w życie dawny pomysł zainstalowania turbiny na jazach na tzw. Starej Raduni. Dzięki możliwości zaciągnięcia kredytu udało się przezwyciężyć problem ze sfinansowaniem przedsięwzięcia. Projekt wykonało Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska M&I GAJDA z Gdańska, część hydrotechniczno-budowlaną wykonała firma Hydro-Kor z Bydgoszczy, turbina rurowa Kaplana, regulator, część elektryczna i sterowanie są dziełem gdańskiej firmy Gajek Ingineering Sp. z o.o.

Nowa elektrownia jest wyposażona w nowoczesny hydrozespół składający się z rurowej poziomej turbiny Kaplana z podwójnym systemem regulacji, napędzającej poprzez przekładnię zębatą generator asynchroniczny o mocy 250 kW. Hydrozespół o przełyku instalowanym Qinst.= 6,0 m3/s pracuje pod spadem roboczym wynoszącym H = 5,5 m. Obiekt jest całkowicie zautomatyzowany. Elektrownia pracuje w systemie współpracy z elektrownią Pruszcz usytuowaną na kanale Nowej Raduni jako wiodąca. Oznacza to, że w tej konfiguracji steruje ona pracą obu obiektów w zakresie dostosowania obciążeń w zależności od zadanych zdalnie parametrów lub też pracując w trybie autonomicznym, dostosowuje moce obu elektrowni do istniejącej sytuacji hydrologicznej na hydrowęźle. Ze względu na większą moc (250 kW) i sprawność wytwarzania, główny ciężar pracy spoczywa aktualnie na najmłodszej elektrowni wodnej na Raduni. Elektrownia przez całą dobę pracuje w systemie przepływowym ze zdalnym nadzorem dyspozytorskim.

Parametry techniczne

Turbina Generator Przekładnia Regulator obrotów
ilość turbin: 1
typ: Kaplan rurowa
firma: Gajek Engineering
rok budowy: 2005
obroty/minutę: 395
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 250 kW
typ: asynchroniczny
firma: Siemens
napięcie generatora: 0,4 kV
rok budowy: 2005
obroty/minutę: 986
typ: czołowo-kątowa
firma: GEG
rok budowy: 2005
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2005

 

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu