Elektrownia wodna mała

Bielkowo

Moc zainstalowana: 7,2 MW
Największa MEW w Grupie Energa

O obiekcie

Historia

Elektrownia Wodna Bielkowo, została uruchomiona w 1925 roku jako czwarta elektrownia wodna na rzece Raduni. Inwestorem przedsięwzięcia był Senat Wolnego Miasta Gdańska. Gdański Senat na odcinku Raduni od Łapina do Straszyna, wyprocesowanym od Schichaua wybudował dwie elektrownie wodne, wykorzystując 58,6 m spadu. Bielkowo ruszyło w 1925 roku, mniejsze Łapino dwa lata później.

W końcowej fazie II Wojny Światowej elektrownia w Bielkowie doznała szeregu zniszczeń, przede wszystkim ucierpiały urządzenia wytwórcze, które zostały zdemontowane i wywiezione przez wycofujące się oddziały niemieckie. W czasie działań zbrojnych, została uszkodzona wieża kompensacyjna oraz rurociąg roboczy w wyniku ostrzału i bombardowania lotniczego. Na szczęście newralgiczne elementy maszyn zostały ukryte w pobliskich okolicznych wsiach, co pozwoliło na ich szybkie odnalezienie z pomocą miejscowej ludności. Po wojnie elektrownia podjęła pracę 15 listopada 1945 roku.

Władze Wolnego Miasta Gdańska w oczekiwaniu nadejścia wojsk radzieckich wybrały elektrownię w Bielkowie dla ukrycia m.in. figury Św. Jerzego ze szczytu wieży strzelnicy Świętego Jerzego. W elektrowni ukryto również wiele dokumentów urzędów Wolnego Miasta  Gdańska. O czasie wojny do dziś przypominają ślady po bombardowaniach 1945 roku, widoczne na rurze stalowej rurociągu.

Ciekawostki

Elektrownia Bielkowo jest drugą z kolei elektrownią zwartej kaskady Raduni. Jest elektrownią derywacyjną, zbiornikową z dwoma zbiornikami o wyrównaniu pół dobowym. Przy projektowaniu elektrowni wykorzystano fakt, iż Radunia pomiędzy Kolbudami Górnymi, a odległym o 3,5 km Bielkowem zatacza pętlę. Długość pętli mierzona po korycie rzeki wynosi blisko 11 km, różnica poziomów blisko 50 m. Wystarczyło wykonać 3,5 km, by wykorzystać ten duży spad w jednym obiekcie.

W elektrowni zostały zainstalowane trzy identyczne hydrozespoły, napędzane dwustrumieniowymi turbinami Francisa z poziomym układem wału o przepływie Q = 7 m3/s. Sprzężone są one bezpośrednio z generatorami synchronicznymi o mocy 2,4 MW każdy. Hydrozespoły pracują pod spadem H = 44 m z maksymalnym przepływem 21 m3/s, przy średnim przepływie wieloletnim wynoszącym Qsred.= 5,28 m3/s. Powierzchnia zlewni 644 km2. Elektrownia większość czasu pracuje w trybie pracy szczytowej na potrzeby pokrycia zwiększonych obciążeń lokalnej sieci w okresie porannym i wieczornym.

Elektrownia Bielkowo przy mocy zainstalowanej bliskiej 7.2 MW jest największą elektrownią spośród małych elektrowni należących do spółki Energa OZE SA.

Parametry techniczne MEW Bielkowo

Turbina Generator Regulator obrotów
ilość turbin: 3
typ: Francis bliźniaczy w spirali
firma: Voith
rok budowy: 1923, 1925
obroty/minutę: 500
układ konstrukcyjny: pozioma
moc zainstalowana: 4,800 MW
typ: synchroniczny
firma: Siemens- Schuckert
napięcie generatora: 6,3 kV
napięcie wzbudzenia: 0,11 kV
rok budowy: 1923
obroty/minutę: 500
typ: elektrohydrauliczny
rok budowy: 2008

 

Pozostałe parametry

Turbina Generator
ilość turbin: 1
typ: Pelton
firma: Voith
rok budowy: 1930
obroty/minutę: 1200/2400
układ konstrukcyjny: pionowa
moc zainstalowana: 7 kW
typ: pr. stałego
firma: Siemens- Schuckert
napięcie generatora: 0,23 kV
rok budowy: 1926
obroty/minutę: 1200/2400

 

Zdjęcia

MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz
MEW Bielkowo
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu