Energa Serwis Sp. z o. o.

ul. Celna 13
07-410 Ostrołęka

tel.: (29) 766 31 63
fax: (29) 766 31 64

http://www.energaserwis.pl
energaserwis@energa.pl

Działalność spółki

 

Energa Serwis prowadzi działalność z zakresu:

  • prac serwisowo – remontowych dla elektrowni oraz elektrociepłowni
  • prac dla ciepłownictwa
  • prac modernizacyjnych i inwestycyjnych - sprawowanie funkcji inżyniera kontraktu
  • diagnostyki
  • prac warsztatowych i obróbczych

Dodatkowo Energa Serwis posiada laboratorium mające status Punktu Legalizacyjnego, będące certyfikowanym przedstawicielem firm Kamstrup, Santech i Landis&Gyr, które jako jedyne i pierwsze w kraju otrzymało Europejski Medal Business Centre Club. Z usług Naszego Punktu Legalizacyjnego korzysta wiele przedsiębiorstw ciepłowniczych, mi.in.  w: Jastrzębiu Zdroju, Tarnowie, Białymstoku, Włocławku, Olsztynie, Ostrołęce oraz Spółdzielni Mieszkaniowych w Ostrołęce, Warszawie, Ełku, Piszu i Olsztynie.

K 035

Historia

Energa Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce funkcjonuje na rynku energetycznym od 15 kwietnia 2011 roku. Spółka powstała w wyniku wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z firmy Energa OPEC sp. z o.o.. Dynamiczny rozwój Spółki odzwierciedla przejęcie, w styczniu 2012 roku, od Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. - Wydziału Utrzymania Ruchu, funkcjonalnie związanego z usługami remontowymi w energetyce oraz pozyskała z rynku lokalnego najlepszych specjalistów związanych z branżą energetyczną. W 2013 roku struktury Spółki zostały rozbudowane o pracowników Pionu Usług Serwisowych wydzielonych z Energa Kogeneracja Sp. z o.o. oraz Energa Elektrociepłownia Kalisz S.A. – obecnie działających jako Energa Serwis Oddział Elbląg i Oddział Kalisz.

RK2 0345a