Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

ul. Elektryczna 20A
82-300 Elbląg

tel. 55 612 20 00
fax. 55 612 20 05
sekretariat.kogeneracja@energa.pl
www.energa-kogeneracja.pl

Działalność spółki

 

Energa Kogeneracja Sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Energa, funkcjonującą w Linii Biznesowej Wytwarzania, skupiającej aktywa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, działalnością wytwórczą w elektrowniach konwencjonalnych i elektrociepłowniach, oraz dystrybucją ciepła. Podstawową działalnością Energa Kogeneracja jest produkcja ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Oprócz działalności podstawowej świadczymy również usługi: outsourcingu energetycznego oraz akredytowanego laboratorium. Spółka zajmuje się wytwarzaniem w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła w Elblągu, Kaliszu i Żychlinie oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła na terenie Żychlina.

imgp0829

Historia

Początki działalności zakładu przypadają na lata dwudzieste XX wieku. Budowę Elektrowni Elbląg zakończono w 1928 roku. Elektrownia posiadała 4 kotły z paleniskami pyłowymi, 2 turbozespoły o mocy 8 i 10 MW, urządzenie centralnego przygotowania pyłu z dwoma niezależnie od siebie pracującymi młynami. Działalność produkcyjna Elektrowni była oparta  na spalaniu dowolnych gatunków węgla kamiennego.

W latach 1936-41 elektrownię rozbudowano o turbozespół o mocy 20 MW. Na owe czasy była to jedna z największych elektrowni na Wybrzeżu jednak wskutek działań wojennych elektrownia uległa w znacznym stopniu zniszczeniu. W 1945 roku powstało przedsiębiorstwo o nazwie Zakłady Energetyczne Okręgu Pomorskiego - Elektrownia Elbląg, które w krótkim czasie zmieniło nazwę na Zakład Energetyczny Okręgu Mazurskiego - Elektrownia Elbląg.

Rozruch odbudowanej Elektrowni Elbląg nastąpił w czerwcu 1946 roku, a jej moc wynosiła ok. 20 MW. W latach 1953-56 elektrownię rozbudowano do 80 MW mocy elektrycznej. Zainstalowano 3 kotły parowe OP-130 o łącznej mocy cieplnej 293 MWt oraz 3 turbozespoły o łącznej mocy elektrycznej 62 MWe. W wyniku wzrostu zapotrzebowania Elbląga na ciepło w wodzie i w parze, w latach sześćdziesiątych elektrownię zmodernizowano i przystosowano do pracy w charakterze elektrociepłowni (produkcja energii cieplnej w skojarzeniu).

Po modernizacji zakład zapoczątkował działalność pod nazwą Elektrociepłownia Elbląg. W tym czasie wybudowano sieć cieplną w Elblągu i Elektrociepłownia Elbląg przejmowała stopniowo od ciepłowni lokalnych pokrycie potrzeb cieplnych całego miasta. Do 31 grudnia 1979 roku Elektrociepłownia była samodzielnym zakładem w wielozakładowym przedsiębiorstwie Zakłady Energetyczne Okręgu Północnego Bydgoszcz. W latach 1980-1996 funkcjonowała jako część Elbląskich Zakładów Energetycznych, a od 3 lutego 1997 roku jako samodzielny podmiot gospodarczy – Elektrociepłownia Elbląg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

imgp0049

W 2009 roku zmieniono nazwę Spółki najpierw na Energa Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o., a od 30 września 2009 roku na Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Od 2010 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. sukcesywnie rozszerza obszar działania. 

Spółka posiada ciepłownie w Żychlinie i Wyszogrodzie. Pod koniec 2012 roku Energa Kogeneracja powiększyła dotychczasowy obszar działania się o trzy spółki -  Energę Elektrociepłownię Kalisz, Energę OPEC  w Ostrołęce oraz ZEC Żychlin w Żychlinie.

W kwietniu 2013 roku Energa Kogeneracja Sp. z o.o. nabyła większościowy pakiet udziałów w spółce Ciepło Kaliskie w Kaliszu. Energa Kogeneracja Sp. z o.o. dnia 31 marca 2017 roku podpisała kolejną Umowę Inwestycją, określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą Sp.  z o.o. (PGG) – jest to już druga umowa z PGG (pierwsza została zawarta 28 kwietnia 2016 roku).

W 2014 w Elektrociepłowni w Elblągu został oddany do eksploatacji Blok biomasowy BB 20p o mocy 25 MWe.

W roku 2018 z uwagi na problemy związane z uzyskaniem właściwej wydajności i dyspozycyjności bloku, zostały przeprowadzone prace związane z optymalizacją kotła zasilanego biomasą. W dniu 31.12.2018  Blok biomasowy BB20p został ponownie przyjęty do eksploatacji i obecnie zapewnia mieszkańcom ekologiczne ciepło i dostarcza parę technologiczną na potrzeby Browaru Elbląg.

imgp0850