Gryf

O obiekcie

Lokalizacja

Farma fotowoltaiczna Gryf powstała w woj. wielkopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej FW Przykona.

Pierwotnie PV Gryf pracować miał z mocą zainstalowaną 20 MW, ale dzięki synergiom biznesowym w Grupie ORLEN możliwe stało się zwiększenie mocy instalacji o dodatkowe 5 MW. Ostatecznie budowa farmy o łącznej mocy 25 MW zakończyła się w pierwszym kwartale 2023.

Moc zainstalowana

Farma fotowoltaiczna Gryf o mocy zainstalowanej 25 MW będzie częściowo wykorzystywać już istniejącą infrastrukturę stacyjną RSN Przykona oraz RSN Żuki, do której przyłączona jest wybudowana w 2020 farma wiatrowa.

Gryf-przykona

Ciekawostki

Do budowy PV Gryf wykorzystano łącznie 46 356 szt. paneli (ok. 50 tyś.) o łącznej masie ok. 1500 ton.
Zainstalowano łącznie 107 inwerterów i posadowiono 12 stacji transformatorowych.

Zdjęcia

Gryf1
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu