Farma fotowoltaiczna

Czernikowo

Moc zainstalowana: 3,77 MW
Szacowana produkcja: 3 500 MWh/rok
Powierzchnia: 22,5 tys. m2

O obiekcie

Lokalizacja

Elektrownia fotowoltaiczna została umiejscowiona w gminie Czernikowo na obszarze o powierzchni ok. 7,7 ha. O wyborze wspomnianej lokalizacji zadecydowały m.in. korzystne warunki naturalne, bezpośrednia bliskość do użytkowników końcowych, bliskość do innych źródeł OZE, spójność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz przychylność bezpośrednich odbiorców i interesantów Projektu.

Moc zainstalowana

farmy fotowoltaiczna Czernikowo o mocy zainstalowanej 3,77 MW posiada kontenerową stację transformatorową składającą się z rozdzielni niskiego napięcia, komory transformatorów i rozdzielni średniego napięcia z nastawnią oraz przyłącze kablowe podziemne do linii SN 15 kV.

Ciekawostki

Roczna produkcja energii elektrycznej w Czernikowie jest szacowana na poziomie 3 500 MWh, co wystarczy na pokrycie zapotrzebowania ok. 1 600 gospodarstw domowych. Instalacja składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy o mocy 240W, które zajmują powierzchnię ponad 22,5 tys. m2, co odpowiada wielkości kilku boisk do piłki nożnej. Jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu – nie zanieczyszcza powietrza, nie wytwarza odpadów ani nie emituje hałasu. Przy tej wielkości rocznej produkcji elektrownia konwencjonalna wyemitowałaby ok. 3 tys. ton dwutlenku węgla.

Instalacje fotowoltaiczne mają neutralny wpływ na środowisko naturalne, co oznacza, że w procesie wytwarzania energii elektrycznej nie występują czynniki o negatywnym wpływie na otoczenie przyrodnicze, np. hałas lub zanieczyszczenie powietrza. Inwestycja przyczynia się do rozwoju odnawialnych źródeł energii mając pozytywny wpływ na realizację celów stawianych przez unijne i krajowe polityki dotyczące sektora energetycznego. Szacuje się, że dzięki Czernikowie uniknięto emisji CO2 około 3100 ton/rok

Projekt współfinansowany jest przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

logo nfoslogo wfosigw

Zdjęcia

PV Czernikowo
pobierz
PV Czernikowo
pobierz
PV Czernikowo
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu