Wielbark

O obiekcie

Lokalizacja

Farma fotowoltaiczna Wielbark powstała w województwie warmińsko-mazurskim na obszarze 119 ha, na glebach o jednej z najniższych klas.

PV Wielbark o mocy 62 MW jest w stanie zasilić ok. 31 tys. gospodarstw domowych. Do końca 2023 roku farma w Wielbarku zostanie rozbudowana, a jej moc wzrośnie do 70 MW. Na ok. 10 hektarach zamontowane zostanie kolejne 15 tys. paneli i 19 inwerterów. Tym samym instalacja będzie w stanie wyprodukować rocznie czystą energię umożliwiającą zasilenie blisko 35 tys. gospodarstw domowych.

Moc zainstalowana

Farma fotowoltaiczna PV Wielbark składa się łącznie z ok. 150 tys. paneli o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacja obsługiwana jest przez ponad 300 inwerterów (falowników), a do jej budowy zużyto ok. 2,5 tys. stali.

Zdjęcia

farma pv wielbark
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu