Elektrownia wodna duża

EW Włocławek

Moc zainstalowana: 162 MW
Roczna produkcja: ok. 750 GWh
Największy obiekt OZE w Grupie Energa

O EW Włocławek

Elektrownia Włocławek (na używanie takiej nazwy Spółka otrzymała zgodę Rady Miasta Włocławka) z mocą instalowaną ponad 160 MW i produkcją energii średnio 750 GWh rocznie, jest największą przepływową elektrownią wodną w Polsce. Wytwarzane jest tu ponad 20% energii elektrycznej powstającej w krajowych hydroelektrowniach. Pozwala to uniknąć spalania ogromnych ilości węgla i wszystkich związanych z tym niekorzystnych skutków ekologicznych. Hydroelektrownia we Włocławku jest jednocześnie największym obiektem OZE w Grupie Energa.

Pozwala to uniknąć spalania ogromnych ilości węgla i wszystkich związanych z tym niekorzystnych skutków ekologicznych. Elektrownia Włocławek jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne wszystkich gospodarstw domowych w województwie kujawsko – pomorskim.

Elektrownia we Włocławku została oddana do użytku w 1969 roku. W elektrowni wodnej Włocławek zainstalowano sześć pionowych hydrozespołów z turbinami Kaplana typu PŁ 661-W-800, produkcji byłego ZSRR (Charkowskij Turbinnyj Zawod w Charkowie). Roczna produkcja energii elektrycznej w latach 1972-2019 waha się w granicach 588 do 1 102 GWh. 

Dane techniczne elektrowni

 • Moc zainstalowana hydrozespołu: 26,7 MW
 • Napięcie znamionowe generatora: 10,5 kV
 • Prąd znamionowy generatora: 1750 A
 • Prąd wzbudzenia: 1320 A
 • Przełyk znamionowy turbiny: 365 m3/s
 • Spad znamionowy: 8,8 m
 • Dopuszczalny zakres spadów: 5,25 -12,75 m
 • Transformatory blokowe: 72 MVA/10,5kV/110kV
 • Transformatory potrzeb własnych: 1250kVA
 • Moc instalowana elektrowni: 160,2 MW
 • Całkowity przełyk instalowany: 2100 m3/s
 • Prędkość obrotowa hydrozespołu: 57,7 obr/min
 • Całkowity ciężar hydrozespołu: 1200 ton
 • Rzędna piętrzenia: 57,30mn.p.m. 
 • Średnia roczna produkcja: 739GWh

Systemy monitoringu

 • Automatyczny system technicznej kontroli zapory – ASTKZ
 • System wspomagania operatorskiego
 • System monitorowania parametrów generatora VibrosysTM - szczelina powietrzna, strumień magnetyczny, obroty, temperatury.
 • System monitoringu stanu dynamicznego hydrozespołów.
 • System monitoringu obiektów stopnia wodnego i elektrowni.

Obsługa EW Włocławek

Obecnie przy obsłudze elektrowni pracuje 28 wysokokwalifikowanych specjalistów, w tym:

 • sekcja ruchu 11 osób,
 • sekcja elektryczna 9 osób,
 • sekcja mechaniczna 8 osób.

EW Włocławek jako element systemu stopni wodnych na Wiśle

Zapora we Włocławku projektowana była jako element systemu stopni wodnych, a nie jako samodzielny obiekt. Celem optymalnego wykorzystania obiektu zakładano pracę szczytową, tj. wielokrotne uruchamianie hydrozespołów w ciągu doby i pracę poziomem wody górnej, w zależności od dopływu w rzece.

Utrzymywanie poziomu wody na dolnym stanowisku stopnia Włocławek przez następny stopień miało umożliwiać całkowite wyłączanie obiektu na kilka godzin i gromadzenie w ten sposób wody na godziny zapotrzebowania szczytowego.

Do czasu ukończenia kolejnego stopnia w Ciechocinku założono też konieczność przepuszczania przez całą dobę ustalonego minimalnego przepływu, gwarantującego niezbędne napełnianie koryta rzeki poniżej stopnia, co wymuszało pracę w godzinach kiedy energia była tańsza i w nadmiarze. Praca szczytowa i interwencyjna przewidywana była jedynie przy zużywaniu nadwyżek wody.
Stopień Ciechocinek nie powstał, a Elektrownia pracowała w ten sposób wiele lat, co doprowadziło do przyspieszonej erozji koryta rzeki poniżej stopnia, pociągając za sobą obniżanie się z roku na rok poziomów zwierciadła wody dolnej. Kolejne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym zakazały szczytowej pracy elektrowni, tj. przy zmieniającym się poziomie wody górnej.

Szczęśliwie zmiany te zbiegły się ze zmianami dobowego przebiegu zapotrzebowania na energię elektryczną - zaniknęły tzw. „doliny" i „szczyty" obciążenia - przepływowa praca elektrowni  „na dopływie" jest pracą optymalną z punktu widzenia korzyści ekonomicznych.
Przy niskich przepływach w rzece, wielkość obniżenia koryta poniżej Włocławka przekroczyła już 3 m i wymusiła konieczność:

 • Przed wybudowaniem progu podpiętrzającego zwiększenia minimalnego przepływu z początkowych 300 do ponad 450 m3/s,
 • zainstalowanie elektrycznych hamulców hydrozespołów, ze względu na brak odpowiedniego zanurzenia wirników turbin,
 • budowy tymczasowego progu podpiętrzającego dolną wodę, poniżej stopnia,
 • częstego wykonywania remontów i napraw umocnień brzegowych i dennych.

Są to znaczne utrudnienia eksploatacyjne, zmniejszające wyniki ekonomiczne. Mimo to Elektrownia produkująca tanią i ekologiczną energię jest wciąż ekonomicznie efektywnym zakładem.

 

Zdjęcia

EW Włocławek
pobierz
EW Włocławek
pobierz
EW Włocławek
pobierz
EW Włocławek
pobierz
EW Włocławek
pobierz

Zobacz pozostałe elektrownie tego typu