V Wezwanie Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji z dnia 14 grudnia 2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Energa OZE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa jedynego Akcjonariusza Spółki Energa OZE SA do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki tj. ul. Grunwaldzkiej 42a w Pruszczu Gdańskim (kod 83-000).