Powołanie wiceprezesa ENERGA OZE S.A.

W dniu 26 października br. Rada Nadzorcza spółki Energa OZE S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 października br. Pani Romualdy Gałęzewskiej na stanowisko wiceprezesa Spółki.