Przetargi

WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO

Data publikacji:

Energa OZE S.A. informuje o zmianie zapisu SIWZ w VI pkt 1 ppkt 3a) w następujący sposób: "Wykonawca dysponuje osobą pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń; telekomunikacyjnych lub w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń;...

Nr przetargu: ZC/01/EOZE-MP/2022
WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO

Data publikacji: , termin składania ofert: 23-05-2022 11:00
Submission of offers on: agnieszka.rudzka@energa.pl

Energa OZE S.A. publikuje ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO ...

Nr przetargu: ZN/OZE/68/2022/DK
Wyznaczenie przemieszczeń pionowych i poziomych w ESP Żydowo w latach 2022 - 2024

Data publikacji:
data ostatniej aktualizacji: , status: informacja o wynikach

Nr przetargu: ZN/OZE/31/2022/KCz
Naprawa łopat turbin wiatrowych na FW Karścino

Data publikacji:

.

RODO - obowiązek informacyjny
Newsletter

Chcesz otrzymywać informację o ogłaszanych przetargach przez Energa Wytwarzanie zapisz się

Regulamin udzielania zamówień w Energa Wytwarzanie SA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zamówień w Energa Wytwarzanie SA. Regulamin dotyczy postępowań wszczętych i procedowanych przed 15.06.2022 roku.

Kodeks postępowania dla dostawców

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem postępowania dla dostawców w Grupie Energa.