WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO

Energa OZE S.A. publikuje informację o unieważnieniu postępowania dotyczącego Wykonania adaptacji pomieszczeń elektrowni na rezerwową nastawnię z przygotowaniem do sterowania obiektem ESP Żydowo” – numer postępowania: ZC/01/EOZE-MP/2022

Czytaj więcej ...