Dostosowanie ESP Żydowo do prowadzenia ruchu w wartościach mocy netto

Numer zamówienia: ZC/02/EOZE-MP/2021
Data ostatniej aktualizacji:
Status: Zawiadomienie o wyniku postępowania


Publikacja zawiadomienia o wyniku postępowania na Dostosowanie ESP Żydowo do prowadzenia ruchu w wartościach mocy netto (numer postępowania ZC/02/EOZE-MP/2021)