jaz spietrzajacy na skotawie w poblizu ew skarszow dolny

Elektrownia wodna Energi zmniejsza swój wpływ na środowisko

Przy jazie na rzece Skotawie (dopływ Słupi) powstaje nowa przepławka. Dzięki temu ryby będą mogły swobodnie i bezpiecznie migrować w górę i w dół jej nurtu, zamiast trafiać do sztucznego kanału zasilającego elektrownię wodną Skarszów Dolny. To jedna z wielu prośrodowiskowych inwestycji Energi Wytwarzania z Grupy ORLEN.

Do tej pory w ramach inwestycji zrealizowano ok. 60% wszystkich prac budowlanych, w tym 90% betonowania. Obecnie w realizacji jest wykonane są konstrukcje betonowych ścian oraz płyty dennej kolejnych sekcji koryta przepławki. Prace prowadzone są w wykopie zabezpieczonym stalowymi ściankami szczelnymi. Po zakończeniu betonowania wykonane zostaną specjalne komory wewnątrz przepławki, które posłużą spowolnieniu przepływającej przez obiekt wody, aby jej pęd nie zaszkodził rybom ani nie wpłynął na samo starorzecze.  Ponadto oprócz przepławki planowany jest też montaż bariery elektrycznej na wlocie do kanału derywacyjnego obiektu, która ułatwi kierowanie ryb w stronę wejścia do przepławki i dalej do starorzecza Skotawy. Zakończenie budowy przepławki planowane jest w grudniu 2023 roku.

 

 

Przepławki stanowią wygodne drogi wodne budowane specjalnie dla ryb żyjących w rzekach, których wody zasilają elektrownie wodne. Pozwalają one ichtiofaunie na swobodne i bezpieczne pokonywanie stopni wodnych, zmniejszając wpływ jednostek wytwórczych na środowisko. Budowa każdej przepławki konsultowana jest z uznanymi specjalistami z dziedziny ichtiologii.

Samą elektrownię wodną Skarszów Dolny, zlokalizowaną ok. 17 km od Słupska, wybudowano w 1922 roku. Powstała na fundamentach wcześniejszych działających tu zakładów, w tym dawnej papierni, która  spłonęła w 1872 roku. Stopień wodny, który służył jej do produkcji energii z wody, stał niewykorzystany przez pół wieku, nim wybudowano tam hydroelektrownię.

Potrzebne, ale czasochłonne

Obecnie w przepławki wyposażone jest jedenaście małych elektrowni wodnych Energi Wytwarzania: Drzeżewo, Borowo, Wojdyty, Kotowo, Łyna, Brąswałd, Braniewo, Rakowiec, Rościno, Smołdzino i Biesowice. W najbliższych latach spółka, oprócz realizowanego właśnie Skarszowa Dolnego, planuje budowę przepławek w kolejnych swoich hydroelektrowniach małej mocy, na terenie woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Budowa przepławek to proces wymagający nie tylko znaczących nakładów finansowych, ale też przede wszystkim czasochłonny ze względu na konieczność każdorazowego pozyskiwania pełnej dokumentacji i wszystkich uzgodnień administracyjnych.

Z troską o środowisko

Wpisane w wieloletnią perspektywę rozwojową przepławki to nie jedyne działanie prośrodowiskowe Energi Wytwarzania związane z zarządzanymi przez nie małymi elektrowniami wodnymi. Spółka uczestniczy też w cyklicznym zarybianiu rzek, na których pracują jej obiekty – zmniejsza to ich wpływ na ichtiofaunę i pozwala utrzymać liczebność ryb na stałym poziomie.

Współpracuje też z organizacjami zajmującymi się odłowem ryb, pozyskaniem ikry i przeprowadzeniem sztucznego tarła w celu odbudowywania populacji ryb wędrownych. Jedną z takich organizacji jest np. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Energa Wytwarzanie udostępnia jego przedstawicielom teren przy wybranych elektrowniach wodnych w celu odłowu troci i łososi w celu pozyskania materiału rozrodczego. Odłowione ryby są następnie wypuszczenie z powrotem do rzeki.

Historyczne, ale sprawne obiekty

Energa Wytwarzanie posiada 44 małe elektrownie wodne. Wiele z nich powstało jeszcze na początku ubiegłego wieku bądź w okresie dwudziestolecia międzywojennego – mimo to obok swojej historycznej i często estetycznej wartości zachowują również pełną sprawność produkcyjna. Energa Wytwarzanie zarządza też największa w Polsce przepływową elektrownią wodną na stopniu wodnym we Włocławku.

Łącznie hydrolelektrownie spółki dysponują mocą zainstalowaną wynoszącą 202 MW, a w pierwszym półroczu br. wyprodukowały 585 GWh energii elektrycznej – wystarczająco dużo, aby zasilić przeszło 290 tys. gospodarstw domowych.

Energa Wytwarzanie zarządza również Elektrownią Szczytowo-Pompową Żydowo o mocy 157 MW, pełniącą w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym funkcję magazynu energii.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2021 roku wyniosły 171,46 mln boe. ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, w lipcu tego samego roku otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS oraz zainicjował proces przejęcia kapitałowego PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 195 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. W pierwszym kwartale 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 5,8 TWh energii elektrycznej.