Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.  

Informacja szczegółowa w załączonym pliku.