Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki ENERGA LBW 1 Sp. z o. o.

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki ENERGA LBW 1 Sp. z o.o..

Informacja szczegółowa w załączonym pliku.