Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna.

Uzasadnienie do ustalenia innej wysokości wynagrodzenia stałego dla Członków Zarządu spółki Energa Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna.

Informacja szczegółowa w załączonym pliku.