Odbiór (w tym załadunek i transport) odpadów zielonych o kodzie 19 09 01 podlegających odbiorowi z obiektów Energa Wytwarzanie SA (elektrownie wodne na rz. Radunia)

Numer zapytania ofertowego ELOG/2/013769/24

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT w następującej lokalizacji:

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/384703/supplier/status

Aby wziąć dział w postępowaniu, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.

Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniach, które są organizowane na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. oraz innych Spółek z Grupy Energa za pośrednictwem Platformy CONNECT.

Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. lub innych Spółek z Grupy Energa założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub,  z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy– Hot Line) pod numerem telefonu +48  22 576 87 95