Dostawa części zamiennych do falownika LOHER DYNAVERT XLpłyty mocy typ 9W1R-00690-250 – L0272287 – 10 sztuk oraz rozdzielacze światłowodowe W0915EK 160 690V - L0272312 – 10 sztuk na potrzebę FW Karścino

Numer zapytania ofertowego ELOG/2/015798/24

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT w następującej lokalizacji:

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/384454/supplier/status

Aby wziąć dział w postępowaniu, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.

Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniach, które są organizowane na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. oraz innych Spółek z Grupy Energa za pośrednictwem Platformy CONNECT.

Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. lub innych Spółek z Grupy Energa założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub,  z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy– Hot Line) pod numerem telefonu +48  22 576 87 95