ROZBUDOWA UKŁADU SPRĘŻONEGO POWIETRZA NISKIEGO I WYSOKIEGO CIŚNIENIA W ESP ŻYDOWO

Numer zapytania ofertowego ELOG/2/007575/24

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT w następującej lokalizacji

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/356654/supplier/status (link ze strony głownej)

Aby wziąć dział w postępowaniu, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.

Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniach, które są organizowane na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. oraz innych Spółek z Grupy Energa za pośrednictwem Platformy CONNECT.

Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. lub innych Spółek z Grupy Energa założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy– Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95