Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przemieszczania się ściany oporowej wylotu ESP Żydowo

Numer zapytania ofertowego ELOG/2/016971/23

Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej CONNECT w następującej lokalizacji

https://connect.orlen.pl/app/outRfx/338871/supplier/status

Aby wziąć dział w postępowaniu, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.

Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w postępowaniach, które są organizowane na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. oraz innych Spółek z Grupy Energa za pośrednictwem Platformy CONNECT.

Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Energa Wytwarzanie S.A. lub innych Spółek z Grupy Energa założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy– Hot Line) pod numerem telefonu +48 22 576 87 95