Modernizacja pomiaru energii Pruszcz II

Numer zamówienia: ZN/OZE/91/2022/KCz
Data ostatniej aktualizacji:
Status: prace Komisji


 

 

Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzania z Wykonawcami negocjacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia  w formie aukcji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy Zakupowej CONNECT.

Aukcje elektroniczne odbywać się będą na Platformie Zakupowej Grupy ORLEN CONNECT pod adresem: https://connect.orlen.pl 

Aby wziąć dział w aukcjach, koniecznym jest posiadanie przez Wykonawcę darmowego konta na Platformie Zakupowej CONNECT.

Brak aktywnego konta uniemożliwi Wykonawcy udział w negocjacjach lub postępowaniach, które będą organizowane na rzecz Energa WytwarzanieS.A. za pośrednictwem Platformy CONNECT.

Mając powyższe na uwadze zaleca się aby Wykonawca, który jest zainteresowany ofertowaniem na rzecz Wytwarzanie S.A. założył darmowe konto na Platformie Zakupowej CONNECT.

W przypadku problemów technicznych, m.in. z założeniem konta na Platformie Zakupowej CONNECT lub,  z udziałem w aukcji, dostępna jest pomoc techniczna (obsługa Platformy– Hot Line) pod numerem telefonu +48  22 576 87 95