WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO

Numer zamówienia: ZC/01/EOZE-MP/2022
Termin składania ofert: 23-05-2022 11:00
Składanie ofert na: agnieszka.rudzka@energa.pl


Energa OZE S.A. publikuje ogłoszenie o zamówieniu i zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

WYKONANIE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ ELEKTROWNI NA REZWEROWĄ NASTAWNIĘ Z PRZYGOTOWANIEM DO STEROWANIA OBIEKTEM ESP ŻYDOWO