AKTUALIZACJA INFORMACJI DO OGŁOSZENIA O POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A.

Rada Nadzorcza Energa Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w związku z prowadzonym POSTĘPOWANIEM KWALIFIKACYJNYM NA STANOWISKO WICEPREZESA ZARZĄDU Energa Wytwarzanie S.A. informuje o zmianie terminów postępowania, w następującym zakresie:

1) Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 15:00.
2) Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 25 czerwca 2024 roku.
3) Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami do 28 czerwca 2024 roku.